Alkoholizm – nieważny ślub kościelny

W zapisie Kodeksu Prawa Kanonicznego, alkoholizm należy do jednej z przyczyn, przez którą można unieważnić małżeństwo.

W obowiązującym Kodeksie Prawa Kanonicznego w kan. 1095 n. 3 KPK istnieje pojęcie niezdolności do zawarcia małżeństwa osoby, która z przyczyn natury psychicznej nie jest zdolna podjąć istotnych obowiązków małżeńskich. Decyzja o umieszczeniu tego zapisu sprawiła, że przeprowadzono szereg badań w wielu dziedzinach, ze szczególnym uwzględnieniem psychologii.

Również Sądy Biskupów pozwoliły na stwierdzenie, że wiele orzeczeń wskazywało na alkoholizm jako jedną z głównych przyczyn na podjęcie najważniejszych obowiązków małżeńskich. Jak ta choroba wpływa na ważność sakramentalnego małżeństwa i dlaczego osoba wykazująca uzależnienie od alkoholu nie może wstąpić w związek małżeński? O tym dowiesz się z dzisiejszego wpisu.

Małżeństwo sakramentalne a alkoholizm

Alkoholizm psychicznym uzależnieniem osoby od alkoholu, które przejawia się nadmiernym piciem. Aby uznać je za przeszkodę do zawarcia małżeństwa, musi to uzależnieni przejawiać się przede wszystkim w łatwych do zauważenia przez otoczenie zaburzeniach psychicznych lub zachowaniach powodujących szkodę osoby chorej pod wpływem alkoholu lub jej stosunkach z innymi osobami oraz sytuacją ekonomiczną i społeczną.

Alkoholizm w rodzinie

Alkoholizm to stan uzależnienia człowieka, który prowadzi do ograniczenia jego wolności w podejmowaniu decyzji. Może się on rozwijać na różnych podłożach psychicznych. Jak wskazuje literatura istnieje kilka przyczyn powstawania tej choroby oraz wyróżnić można wiele mechanizmów z tym związanych. Każdy alkoholik może być w innym stanie psychicznym, jego osobowość może się różnić od innych osób uzależnionych.

Głównym zadaniem osoby zawierającej sakramentalne małżeństwo jest zdolność do przekazywania przedmiotu zgody małżeńskiej. Oznacza to, że musi być zdolny do podjęcia i wypełnienia istotnych obowiązków małżeńskich. W tym momencie pojawia się wątpliwość, czy osoba uzależniona od alkoholu będzie zdolna do przekazania konsensu małżeńskiego.

Niezdolność do zawarcia małżeństwa

Osoba z zaburzeniami natury psychicznej nie jest zdolna do zawarcia małżeństwa. Mówimy tutaj o zakłóceniach osobowości, które uniemożliwiają ustanowienie wspólnoty życia małżeńskiego. Sąd uznaje za taką przyczynę wpływ alkoholu na zachowanie oraz psychikę chorego. Osoba taka nie wypełni celów małżeństwa, do których zaliczyć można: dobro małżeństwa, zrodzenie i wychowanie potomstwa.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.