Ile trwa sprawa o rozwód

Rozwody nigdy nie są łatwe, dla żadnej ze stron. Dodatkowo na poziom stresu wpływa również niejednokrotnie wydłużająca się długość trwania rozprawy. Na jak długi proces powinniśmy się przygotować, czy istnieje sposób na przyspieszenie uzyskania pozytywnej decyzji? Koniecznie przeczytaj dzisiejszy wpis i sprawdź, czy możesz jakoś wpłynąć na los swojego procesu sądowego.

Ile trwa postępowanie rozwodowe

Decydując się na postępowanie rozwodowe, należy wziąć pod uwagę, że będzie ono rozciągnięte w czasie, ponieważ na jego długość ma wpływ wiele czynników. W tym, czy małżonkowie rozstają się bez orzekania o winie lub podejmują tę decyzję ze względu na postępowanie jednego z nich. Im więcej kwestii spornych oraz posiadanie wspólnych dzieci, tym dłużej będziemy czekać na orzeknięcie rozwodu.

Sam czas oczekiwania od momentu złożenia pozwu do dnia pierwszej rozprawy trwa zazwyczaj od 2 do 4 miesięcy. Jest to moment, gdy pozew musi zostać doręczony drugiemu małżonkowi, który ma prawo wnieść odpowiedź na ten pozew oraz przedstawić w nim swoje stanowisko. Oprócz tego może on również zażądać rozwodu lub poprosić o całkowite oddalenie powództwa.

Ile trwa  rozwód bez orzekania o winie?

Po dobrze uzasadnionym pozwie zawierającym wszystkie okoliczności świadczące o całkowitym i trwałym rozkładzie pożycia, możemy oczekiwać szybkiego wydania wyroku rozwodowego. Nawet na pierwszej rozprawie. Sytuacja ta będzie miała miejsce, jeśli żadna ze stron nie będzie dążyła do ustalenia kto jest odpowiedzialny za rozpad małżeństwa.

Problem pojawia się wówczas, gdy małżeństwo posiada małoletnie i stosunkowo małe dzieci. W tym przypadku, oprócz decyzji sądu, należy również wziąć pod uwagę opinię biegłych (Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów). To oni określają, z którym z rodziców powinny pozostać dzieci. Opinia biegłych jest zbędna, jeśli obie strony zgadzają się w tej sprawie. Na ich opinię czeka się zazwyczaj około 3 miesięcy, jednak nie jest to równoznaczne z wyjaśnieniem sytuacji po tym czasie. Po uzyskaniu opinii, sąd ma dodatkowe 14 dni, na ustosunkowanie się do jej treści. W przypadku, gdy któraś ze stron posiada zastrzeżenia co do uwag biegłych, ma ona prawo ująć je na piśmie procesowym i złożyć wniosek wzywający biegłych na przesłuchanie. Oznacza to, że kolejna rozprawa zostanie po raz kolejny przesunięta o 3 miesiące.

Na długość rozprawy rozwodowej bez orzekania o winie ma również wpływ niezgodność co do wysokości alimentów. Taka sytuacja skutkuje dodatkowymi rozprawami, ponieważ zadaniem sądu jest skrupulatne ustalenie potrzeb wspólnych małoletnich dzieci oraz możliwości majątkowe i zarobkowe osoby pozwanej.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.