Różnice pomiędzy prawem wykroczeń i prawem karnym

Prawo wykroczeń to gałąź prawa karnego. Różnice pomiędzy prawem wykroczeń i prawem karnym wynikają przede wszystkim ze specyfiki czynów, które są uznawane za wykroczenia i przestępstwa – wyjaśnia adwokat z kancelarii Przemyslawmalinowski.pl.

Czym są wykroczenia?

Wykroczenia są czynami karalnymi o mniejszej społecznej szkodliwości niż przestępstwa, zagrożonymi łagodniejszymi karami. Oprócz tej swego rodzaju różnicy pomiędzy wykroczeniami i przestępstwami występuje różnica jakościowa, wynikająca z natury czynów zabronionych jako wykroczenia. Znakomita większość wykroczeń polega na naruszeniu zakazów czy też nakazów formułowanych w prawie administracyjnym. Jest jednak pewna grupa wykroczeń o zabarwieniu kryminalnym, które wykazują istotne podobieństwo do przestępstw. Najdalej idące podobieństwa zachodzą pomiędzy wykroczeniami i przestępstwami przeciwko mienia – zauważa prawnik z https://przemyslawmalinowski.pl/.

Rodzaje wykroczenia a prawo karne

W tym obszarze czynów o zabarwieniu kryminalnym prawo wykroczeń wykazuje wręcz bezpośrednie związki z prawem karnym sensu stricto – czyny zabronione jako wykroczenia są lokowane w systemie prawa niejako na styku z prawem przestępstw. Część z nich to tzw. czyny zabronione przepołowione, częściowo wykroczenia, a częściowo przestępstwa, o zasadniczo identycznej siatce znamion, w tym minimum jednym zawierającym kryterium przepołowienia. Dla przykładu, kradzież cudzej rzeczy ruchomej wartości do 250 zł jest wykroczeniem z art. 119 KW, a kradzież takiej rzeczy wartości powyżej 250 zł – przestępstwem z art. 278 § 1 KK.

Otagowano , , , .Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.