Upadłość konsumencka

Z każdej spirali długów, w którą wpada coraz więcej osób, zawsze jest jakieś wyjście. Istnieje w naszym ustawodawstwie taki sposób postępowania sądowego, który nazywa się upadłość konsumencka. Co to jest i kiedy warto z niej skorzystać?

Upadłość konsumencka – dla kogo

Upadłość konsumencka jest rodzajem postępowania sądowego przewidzianego dla tych osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz mają problemy z realizowaniem swoich zobowiązań wobec wierzycieli.
Celem upadłości konsumenckiej jest spowodowanie oddłużenia niewypłacalnej osoby. Ma ona za zadanie umorzyć część albo całość długów, których zadłużony nie jest w stanie spłacić. Dotyczy to wyłącznie długów, które zostały zaciągnięte przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej. Podczas postępowania upadłościowego dochodzi do likwidacji całego lub części majątku zadłużonego.

Aby takie prawo upadłościowe mogło zacząć działać, potrzebne jest złożenie wniosku przez samego dłużnika lub jego wierzycieli. Wniosek taki musi być złożony na specjalnym formularzu według wzoru zamieszczonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
W trakcie trwania procesu upadłościowego sąd decyduje o tym, które długi można umorzyć, ustala harmonogram spłaty pozostałych zadłużeń, decyduje o sprzedaży majątku zadłużonego w tym jego domu lub mieszkania. Jeśli zadłużony solidnie i terminowo będzie się wywiązywał ze spłaty swoich nałożonych przez sąd zobowiązań, może oczekiwać umorzenia reszty należności.

Jednocześnie z ogłoszeniem upadłości cały majątek zadłużonego staje się tak zwaną masą upadłościową, która jest zarządzana przez wyznaczonego przez sąd syndyka. Zadłużony w tym momencie przestaje dysponować swoim majątkiem.
Jednym z obowiązków zadłużonego jest wskazanie całego swojego majątku oraz wszystkich dokumentów z nim związanych. Kiedy upadłość konsumencka zostanie ogłoszona, syndyk ma obowiązek spisania całego majątku oraz natychmiastowego przystąpienia do jego sprzedaży. Syndykowi nie wolno wystawić jednak na sprzedaż przedmiotów codziennej egzystencji zadłużonego.

Więcej informacji na temat upadłości konsumenckiej może udzielić nam prawnik specjalizujący się w prawie upadłościowym.

Otagowano , , , .Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.