Zaległe alimenty na dziecko

Mimo iż płacenie alimentów jest obowiązkiem narzuconym na jedno z rodziców przez sąd, nierzadko spotykamy się z sytuacjami, gdy dłużnik alimentacyjny zaniechuje wypłacania należnych środków. Taka decyzja sprawia, że wiele osób zostaje pozbawionych głównego źródła pieniędzy, a ich strata mocno nadwyręża domowy budżet. Na całe szczęście w polskim prawie istnieje możliwość ubiegania się o odzyskanie zaległych alimentów.

Jak odzyskać zaległe alimenty?

Dłużnik alimentacyjny zaniechał wypłacania pieniędzy, a Ty nie wiesz jak związać koniec z końcem? W takim razie podpowiadamy jakie kroki możesz podjąć, by odzyskać należną zapłatę:

  • wystosować do sądu wniosek, dzięki któremu na drodze egzekucyjnej uda się odzyskać pieniądze,
  • złożenie pisma o wszczęcie postępowania karnego wobec dłużnika alimentacyjnego – w niektórych sytuacjach niepłacenie alimentów prowadzi do więzienia, ponieważ traktowane jest jako przestępstwo,
  • skorzystać z pomocy funduszu alimentacyjnego.

Obowiązek alimentacyjny – czy możliwe jest odzyskanie alimentów

Kiedy organ właściwy wierzyciela otrzyma wniosek, występuje on do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań mających na celu spłacenie długu. Może to być wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w którym zameldowany jest dłużnik. Osoba nie spłacająca alimentów jest zobowiązana do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela pieniędzy, które zostały wcześniej przyznane przez fundusz alimentacyjny, plus odsetki za opóźnienia.

Jeśli jesteś dłużnikiem, o to jakie działania wobec Ciebie może podjąć organ

Działania, jakie organ może zastosować wobec dłużnika, który nie płaci alimentów to:

  • przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego u dłużnika i wyjawienie majątku,
    zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy,
  • zobowiązanie do przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, przez właściwy urząd pracy,
  • przekazanie do biura informacji gospodarczej danych osobowych dłużnika i informacji o jego zobowiązaniach,
  • zatrzymanie prawa jazdy.

Tak jak w przypadku pozostałych spraw związanych z prawem rodzinnym, tak samo odzyskanie zaległych alimentów będzie wymagało pomocy wyspecjalizowanego w tym temacie prawnika. Jego doświadczenie będzie niezbędne przy wypełnianiu wniosków oraz nadzorowaniu przebiegu sprawy. Jeśli chcesz mieć pewność, że zaległe alimenty trafią na Twoje konto, rozważ pomoc prawnika.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.