Uznanie ojcostwa przed porodem

Uznanie ojcostwa jest sprawą niezwykle ważną, zarówno dla rodziców jak i dziecka, ponieważ niesie ze sobą skutki prawne, które odczują wszyscy. Polskie prawo mówi o domniemanym pochodzeniu dziecka, które związane jest z mężem matki. Przepis ten dotyczy sytuacji, gdy dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa lub przed upływem 300 dni od jego unieważnienia lub rozwodu. Co w momencie, gdy dziecko urodzi się w związku nieformalnym? Jedynym sposobem na ustalenie ojcostwa, jest uznanie noworodka przez danego mężczyznę.

Uznanie ojcostwa – w jakim celu

Dzięki uznaniu ojcostwa, mężczyzna nabywa prawa i obowiązki względem dziecka. Głównym następstwem podjęcia tej decyzji jest nabycie władzy rodzicielskiej. Oczywiście przysługuje ona obojgu rodzicom.

Władza rodzicielska to obowiązki i prawa rodziców do sprawowania pieczy nad majątkiem dziecka, jego osobą oraz wychowaniem go z uwzględnieniem godności i praw młodego człowieka.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy jasno zaznacza, że wychowaniem dziecka zajmują się rodzice, posiadający władzę rodzicielską. Są oni zobowiązani do:

  • duchowego rozwoju dziecka,
  • fizycznego rozwoju dziecka,
  • przygotowanie dziecka do pracy dla dobra społeczeństwa zgodnie z jego uzdolnieniami.

Należy pamiętać, że uznanie ojcostwa związane jest również z dziedziczeniem, alimentami oraz nazwiskiem dziecka. W Polskim prawie istnieje możliwość uznania dziecka, które jeszcze nie przyszło na świat.

Uznanie ojcostwa przed porodem – co daje

Zdecydowanie się na uznanie dziecka wiąże się z wykonywaniem praw i obowiązków ojca od początku życia dziecka.

Do spraw, w których rodzice wspólnie podejmują decyzje względem dziecka zalicza się:

  • leczenie dziecka,
  • wybór imienia,
  • miejsce zamieszkania.

Zgłoszenie ojcostwa przed porodem

W momencie, gdy mężczyzna zdecyduje się na uznanie dziecka, może on udać się do urzędu stanu cywilnego i tam przed jego kierownikiem oświadczyć, że jest ojcem dziecka. Aby potwierdzić to ogłoszenie niezbędne są również słowa matki.

Przed udaniem się do urzędu, warto dowiedzieć się jakie dokumenty będą niezbędne, by udało się dopełnić wszystkich szczegółów.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.